PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Praktijk voor huidtherapie Derma Sensation (hierna te noemen Derma Sensation) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Derma Sensation, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een van de  contact- of inschrijfformulieren op de website aan Derma Sensation verstrekt. Wanneer u een formulier of tool op onze website gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website/tool.

Derma Sensation kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw medische gegevens (door u verstrekt).

WAAROM DERMA SENSATION GEGEVENS NODIG HEEFT
Derma Sensation verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Derma Sensation uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

HOE LANG DERMA SENSATION GEGEVENS BEWAART
Derma Sensation bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN
Derma Sensation verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Derma Sensation worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites van Derma Sensation. Derma Sensation gebruikt deze informatie om de werking van haar websites te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE ADS & Linkedin, Snapchat en Facebook pixel
Derma Sensation maakt gebruik van Google Analytics, Linkedin tags, Snapchat pixel en Facebook Pixel om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe effectief de Adwords, Linkedin, Snapchat en Facebook advertenties van Derma Sensation bij Google, Linkedin, Snapchat en Facebook zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google Linkedin, Snapchat en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.
Google, Linkedin, Snapchat en Facebook gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de Websites aan Derma Sensation te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google, Linkedin, Snapchat en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Google, Linkedin, Snapchat en Facebook hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google, Linkedin, Snapchat en Facebook verwerken. Derma Sensation heeft hier geen invloed op.
Derma Sensation heeft Google, Linkedin, Snapchat en Facebook geen toestemming gegeven om via Derma Sensation verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google en Facebook-diensten.

APPS – DERDEN – OVERIGE

Derma Sensation App heeft eigen app ontwikkeld die op App Store en Play Store te downloaden zijn.

Quiz app (https://www.dermasensation.nl/quiz/game.php) en Vergoedingschecker app (als u een afspraak wilt maken voor een intake gesprek via https://www.dermasensation.nl/Vergoedingschecker):

Derma Sensation maakt gebruik van eigen app en die voor de quiz en voor de vergoedingschecker om bij te houden hoe gebruikers de app/websites gebruiken en hoe effectief deze apps zijn om meer bezoekers naar de website te krijgen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een behandeling.
Derma Sensation heeft de app-ontwikkelaars geen toestemming gegeven om via Derma Sensation verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het gebruik op de website van Derma Sensation en haar Facebook-pagina.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dermasensation.nl.
Derma Sensation zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Derma Sensation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Derma Sensation maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Derma Sensation verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Derma Sensation op via info@dermasensation.nl.

Derma Sensation is als volgt te bereiken:
Postadres: Jacob van Campenplein 124 3067LD Rotterdam
Vestigingsadres: Jacob van Campenplein 124 3067LD Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 50990918
Telefoon: 010-3074815
E-mailadres: info@dermasensation.nl

HEB JE EEN HUIDKLACHT OF HUIDPROBLEEM?

Neem dan contact met ons op voor een gratis consult

MAAK AFSPRAAK